Makaleler
Adult Cystic Nefroma
Bilateral testis tümörlerinde tedavi yaklaşımları
Bilimsel Yayınlar Listesi
Böbrek kanserinde evrelere göre izlem protokolleri
Böbrek tümörlerinde multifokalite Neye dikkat etmeli
Comparison of sperm retrieval and intracytoplasmic sperm injection outcome in patients with and without klinefelter syndrome
Conventional testicular sperm extraction combined with the microdissection technique in non-obstructive azoospermic patients A prospective comparative study
CurveIs Learning Curve Short for MicroTESE Operation in Nonobstructive Azoospermic Patients
Does Robot-assisted Surgery in Urology Has BenefitsThe Current Status
Effect of Intraoperative Paracetamol on Catheter-Related Bladder Discomfort A Prospective, Randomized, Double-Blind Study
Epididimorşit nedeni ile başvuran her hastada rutin brucella aglütinasyon testi istenmeli mi
Evaluation of malignant and benign renal lesions using diffusion-weighted MRI with multiple b values.
Evaluation of video-urodynamic studies before renal transplantation in chronic renal failure patients
Evre 1 seminom'da tedavi seçenekleri; son 5 yılda değişiklikler
Factors affecting the success of ureteroscopy in management of ureteral stone diseases in children
Fatal outcome caused by intravenous infusion of BCG
How do recent classifications give a new insight for the management of emphysematous pyelonephritis
İki taraflı böbrek taşlarının tedavisinde eş zamanlı perkütan nefrolitotomi
Kasa invaze olmayan mesane kanserinde risk sınıflandırmaları Kullandığımız yöntemler ne kadar doğru Çok yönlü bakış
Long term renal function and stone recurrence after percutaneous nephrolithotomy in patients with renal insufficiency
Maspin expression in renal cell carcinoma and its relation to other prognostic parameters
MESANE KARSİNOMLU OLGUDA BRUCELLA MELİTENSİS’E BAĞLI GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONU
Mesanenin Karsinosarkomu Olgu serisi
Mesaneye invaze plasenta perkreta Gebelikte görülen hematürinin nadir rastlanan bir sebebi
Percutaneous nephrolithotomy for kidney stones in patients with hematological malignancy
Percutaneous nephrolithotomy for staghorn kidney stones in elderly patients
Percutaneous nephrolithotomy under general versus combined spinal-epidural anesthesia
Psychoda albipennis’in neden olduğu ürogenital myiasis
Public awareness of testicular cancer and self-examination in Turkey a multicenter study of Turkish Urooncology Society
Re cicek et Al. spinal anesthesia is an efficient and safe anesthetic method for percutaneous nephrolithotomy
Renal hücreli karsinomda ‘omental cake’ oluşumu olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Reply Maspin expression in renal cell carcinoma and its relation to other prognostic parameters.
Retroperitoneal Gossypiboma A case report
Retroperitoneoscopic nephroureterectomy via three trocars in pediatric patients with end-stage reflux nephropathy
Sperm Retrieval and Live Birth Rates in Presumed Sertoli Cell Only Syndrome in Testis Biopsy A Single Center Experience
Tailored Treatment Approach For Emphysematous Pyelonephritis
Testicular chitotriosidase level in varicocele patients
Testis Tümörlerinde Epidemiyoloji, Etyoloji ve Risk Faktörleri
Testis tümörü erken tanısında kendi kendine muayenenin yeri Dünyada ve Türkiye’de durum
The effects of hydronephrosis and stone burden on success rates of shock wave lithotripsy in pediatric population
The effects of ureteral obstruction on Cajal-like cells in rats.
The management of Emphysematous pyelonephritis and importance of minimally invasive treatment
Tüberküloza Bağlı Epididimoorşit ve Prostatit Birlikteliği Olgu Sunumu
Türk Erkeklerinde Ortalama Penis Boyu ve Erkeklerin Penis Boyu Hakkındaki Düşünceleri
Ureteral avulsion due to lumbar disk hernia repair
Ureteral fibroepithelial polyps with calculi a case series
UZMANLIK TEZİ
Üriner sistemde taş hastalığı nedeniyle double J üreteral stent yerleştirilmesi sonrası gelişen bakteriüri ve stent kolonizasyonunun değerlendirilmesi
Ürotelyal kanserler için risk faktörleri
Which factors may effect urinary leakage following percutaneous nephrolithotomy
Yüksek riskli prostat kanserli hastaların tedavisinde radikal prostatektominin rolü
Hastalıktan değil, geç kalmaktan korkun